Фикция и образ

25.00лв.

Дарин Тенев /р.1978/ е литературовед. Завърша българска филология и японистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Университета Киото Кьоику и Токийския университет, Япония. Директор е на Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преподавател е по теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
„Фикция и образ“ е изследване върху природата на литературния образ. Питането върху употребите на думата „образ“ може да поеме по три пътя: да обяви една от тях за невалидна и да се опита да докаже защо това е така; да разгледа различните употреби и да очертае полетата на тяхното приложение; да се опитга да мисли природата на образа и да види кое в тази природа е позволило разликите в употребата. В книгата е избран третият път.
СЕП: 9789544917807 Категория: Етикет: