Речник на чуждите думи за всички

28.00лв.

Заемките от различни езици, между които и много съвсем нови чуждици, са поток, който се влива постоянно в нашия език. Образованият човек трябва да познава точното значение, правилният изговор и правопис на тези думи и при нужда да обогатява изказването си с тях.

Настоящият нов „Речник на чуждите думи за всички“ е съставен от чл.-кор. проф. Емилия Пернишка от Института за български език на БАН – водещ лексикограф в България.
Речникът включва над 12 000 най-често използвани заемки – по-стари и новонавлезли, неотразени от предишни речници – и е отличен справочник за ученици, студенти и за всеки, който желае да усъвършенства езиковата си култура.