Право на Европейския съюз (Четвърто преработено и допълнено издание)

35.00лв.

Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право.