История на българите Т.1: От древността до края на XVI

49.99лв.

Основната цел на това издание е да се представи от равнището на започващия XXI век цялостна панорама на националната ни история, основаващо се на нови данни, натрупани от българската историография през последните петдесет години. Това се отнася преди всичко за периода до 681 г., когато официално е отбелязано създаването на българската държава, както и допълнения към известни исторически моменти от нашата страна.
Авторите нямат претенции за “нов прочит на българската история”, но отделят специално внимание на пренебрегваните и дискусионните въпроси в нея. Във всеки случай умишлено затъмняваните страници от националната ни история поради конюнктурни политически съображения ще бъдат експонирани прецизно, в съответствие с тяхната историческа тежест. И обратното.

СЕП: 9545282894 Категория: Етикет: